Putin con gafas

Putin con gafas

Foto: static.guim.co.uk