Vladimir Putin

Vladimir Putin

Vladimir Putin (Sergei Karpukhin/File-Pool Photo via AP)