andino

andino

Mauro Andino. Foto: Asamblea Nacional